O mnie

Jerzy Jaroszewicz

   

Architekt

Witam na mojej stronie.
Jestem Absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, dyplom 1995. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w pracowni Mari i Jerzego Trojanowskich w Milanówku. Współpracę rozpocząłem w 1993 roku jeszcze będąc studentem. Pod kierunkiem Arch Marii Trojanowskiej odbyłem praktykę zawodową oraz zdobyłem wiedzę i doświadczenie zawodowe uwieńczone zdanym w 2002 roku egzaminem na uprawienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Równolegle z współpracą z pracownią Arch Marii i Jerzego Trojanowskich zdobywałem doświadczenie w administracji architektonicznej pełniąc w latach 1996 do 1999 funkcję Kierownika Referatu Architektury – Architekta Miejskiego w Urzędzie Miasta Milanówka. Do dnia dzisiejszego pełnię również funkcję urbanisty miejskiego na zlecenie Burmistrza Miasta Milanówka opracowując projekty decyzji o warunkach zabudowy. Od 1999 roku prowadzę własną pracownię pod nazwą ARCHITEKT JERZY GRABANOWSKI JAROSZEWICZ z siedzibą w Milanówku przy ul. Dębowej 9a. Jestem autorem i współautorem wielu projektów i realizacji jednak największą satysfakcję sprawia mi projektowanie domów mieszkalnych. Posiadam nazwisko dwuczłonowe - Grabanowski Jaroszewicz zwyczajowo używam tylko nazwiska Jaroszewicz.

Kontakt

Please enter your name.
Please enter your valid E-mail ID.
Please enter your phone number.
Please enter your message.

Wiadomość wysłana, dziękuję!
Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie.

Jerzy Grabanowski Jaroszewicz

Tel.: +48 602 33 92 96 E-mail:architekt.jerzyjaroszewicz@gmail.com Biuro:ul. Dębowa 9a, 05-822 Milanówek Dom:ul. Jesionowa 12, 05-825 Grodzisk Maz.
NIP 529-129-07-25 Upr. Nr MA/KK/047/02