Hotel i restauracja w Milanowku - adaptacja zabytku.

Projektanci:  arch. Jerzy Jaroszewicz, współpraca arch. Marek Ziarkowski

Projekt zmiany sposobu użytkowania budynku - adaptacja zabytkowej willi mieszkalnej wpisanej do rejestru zabytków na obiekt restauracyjno hotelowy.
W związku z koniecznością dostosowania budynku do obecnie obowiązujących przepisów przebudowano i pogłębiono piwnice, wymieniono konstrukcję stropów zastępując drewnianą konstrukcję stropem betonowym , przebudowano układ pomieszczeń w całym budynku oraz całkowicie wymieniono więźbę dachową oraz pokrycie dachowe zachowując jednocześnie cenne i wartościowe elementy budynku – klatkę schodową , stolarkę okienną i drzwiową fragmenty ceramicznych posadzek, gzymsy i sztukaterie.
Wszystkie prace na etapie projektu oraz wykonawstwa były uzgadniane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie i uzyskały pełną akceptację urzędu konserwatorskiego.